BSO Het Ruimtekasteel in Hengelo

Op de BSO Het Ruimtekasteel in Hengelo werken we vanuit de Regio Emilia pedagogiek. Deze pedagogiek gaat uit van de interesses van een kind. Ieder kind is competent en bezit verschillende talenten. Het kind is zoveel mogelijk vrij om deze talenten en competenties zelf te ontdekken, te gebruiken en te ontwikkelen. Natuurlijk draagt Het Ruimtekasteel daarin bij door zoveel mogelijk daarop in te spelen en handreikingen te doen waar mogelijk om de kinderen te laten zien, voelen, ruiken en leren.

Waarom Reggio Emilia

Wij werken al meer dan 10 jaar met deze visie. Eerst 8 jaren met veel plezier binnen “De Honderd Huizen”, daarna nog even vanuit een overname door onder de vlag van “Het Tweede Huis” en inmiddels hebben wij ons eigen Ruimtekasteel. Wij vinden het fantastisch, omdat je iedere dag weer in de praktijk ziet dat het gewoon werkt. Kinderen zijn en blijven nieuwsgierig en ze zijn vrij om van alles te vragen. Onze leidsters zijn scherp op de ontwikkeling van een eigen identiteit, zelfstandigheid en de creativiteit van het individu. We werken met materialen dat kinderen inspireert om te ontdekken en te leren.

100 Talen van een kind

Ieder kind heeft volgens Reggio Emilia ‘100 talen’ tot zijn beschikking. Hiermee worden de vele uitdrukkingsmogelijkheden van het kind bedoeld. Kinderen beschikken van jongs af aan over de interesses en competenties om zich op heel veel verschillende manieren te uiten en te laten zien wie ze zijn. Niet alleen in spraak, maar ook door middel van spelen, houding, interactie, muziek maken, dansen, kleien, enzovoorts.

Naast het luisteren (en kijken) naar de 100 talen die het kind in huis heeft om te laten zien wie hij is en wat hij kan zien we het als een uitdaging om het kind met zoveel mogelijk talen in aanraking te laten komen. Dit houdt in dat we er naar streven het kind te omringen met 100 verschillende soorten creatieve materialen, 100 speelmaterialen, 100 schatten, 100 soorten muziek

Buitenschoolse opvang Het Ruimtekasteel

Reggio Emilia als onderdeel van onze visie