Prijzen en openingstijden

Kinderopvang Het Ruimtekasteel is gevestigd aan de Jan van Galenstraat 302 te Hengelo. Hier bieden wij kinderdagopvang (KDV) en BSO.

Kinderdagopvang

Openingstijden van de kinderdagopvang

De openingstijden voor het KDV zijn:

Maandag t/m vrijdag 07.30u t/m 18.00u

Vervroegde of latere opvang buiten de standaard openingstijden is in overleg mogelijk.

Tarieven kinderdagopvang

Voor de kinderdagopvang hanteren wij een vast laag uurtarief welke gelijk is aan het overheidstarief. In 2017 is dit vastgesteld op € 7,18 per uur. Dit bedrag is inclusief luiers, eten en drinken. Hiermee zijn wij het goedkoopste kinderdagverblijf van Hengelo. Warm eten is ook mogelijk, mits dit wordt meegegeven door de ouders. Verder is het ook mogelijk te kiezen voor 40-weken opvang (dit betreffen de schoolweken) en voor flexibele of incidentele opvang voor het geval u onregelmatige opvang wenst.

Soort Prijs per uur
52 weken € 7,18
40 weken € 8,09
Flexibel/incidenteel € 8,20

Goedkoopste kinderdagopvang van Hengelo

Kinderdagverblijf Het Ruimtekasteel

Buitenschoolse opvang

Openingstijden van de buitenschoolse opvang

De openingstijden van de BSO zijn:

Schoolweken maandag t/m vrijdag 07.30u tot begin schooltijd en einde schooltijd t/m 18.00u
Vakantieweken maandag t/m vrijdag 07.30u t/m 18.00u

Vervroegde of latere opvang buiten de standaard openingstijden is in overleg mogelijk.

Tarieven van de buitenschoolse opvang

Voor de buitenschoolse opvang hanteren wij een vast laag uurtarief welke gelijk is aan het overheidstarief. In 2017 is dit vastgesteld op € 6,69 per uur. Hiermee zijn wij de goedkoopste BSO van Hengelo. Verder is het ook mogelijk te kiezen voor 40-weken opvang (dit betreffen de schoolweken), alleen vakantie opvang en voor flexibele of incidentele opvang voor het geval u onregelmatige opvang wenst.

Soort Prijs per uur
School- en vakantieweken € 6,69
Schoolweken (40 weken) € 7,58
Vakantieweken (12 weken) € 7,40
Voorschoolse opvang € 7,97
Flexibel/incidenteel € 7,97

Goedkoopste BSO van Hengelo

BSO Het Ruimtekasteel

Kinderopvangtoeslag

De tarieven in dit overzicht zijn brutoprijzen. U betaalt van deze kosten slechts een gedeelte. Van de belastingdienst ontvangt u, na aanvraag van de kinderopvangtoeslag, een inkomensafhankelijke bijdrage. Via onze website kunt u een proefberekening maken.