Kinderdagverblijf Het Ruimtekasteel in Hengelo

We zien het Kinderdagverblijf als één van de ‘opvoedingssferen’ waarin kinderen groot worden. Thuis, op het kinderdagverblijf en op school worden ze uiteindelijk wie ze zijn. Wij hebben een kwalitatieve visie die is gebouwd op de competentie van het kind. Kinderdagverblijf Het Ruimtekasteel laat zich wat betreft haar visie ten aanzien van de ontwikkeling en opvoeding van kinderen, inspireren door de pedagogiek van Reggio Emilia en Emmi Pikler.

Informatie over prijzen & openingstijden

Een Kinderdagverblijf heeft veel te bieden voor kinderen en ouders. Voor de leeftijdsgroep van 0 tot 4 jaar is goede kinderopvang, naast de opvoeding door ouders thuis, de beste leeromgeving. Als een kind naar het Kinderdagverblijf gaat, stapt het in een eigen wereld. Het kind komt al vroeg in aanraking met waarden en normen van andere kinderen en volwassenen. Dit geeft kinderen een brede, verrijkte opvoeding.

We zien kinderopvang als een belangrijke bijdrage in de persoonsvorming van het kind in de eerste, belangrijkste jaren van zijn leven.

Kinderdagverblijf Het Ruimtekasteel biedt ouders de mogelijkheid de opvoeding van hun kind te delen. Als ouder kun je je pas met een gerust hart op andere activiteiten richten als je het volste vertrouwen hebt in de goede opvang van je kind.

Als Kinderdagverblijf hebben we een opvoedingsverantwoordelijkheid aanvullend op de opvoeding in het gezin. Dit vraagt om een duidelijke visie ten aanzien van kinderen en opvoeden. We zien het als onze taak als professionals verantwoord te handelen en zorg en begeleiding te bieden van hoge kwaliteit. We willen kinderen iets extra’s bieden in hun totale ontwikkeling als ze bij ons zijn. We zien de meerwaarde van onderlinge interacties tussen kinderen. Kinderen leren veel van elkaar, door imitatie, door feedback die ze elkaar geven, door elkaar te helpen, door conflicten, door samen dingen te doen en nog veel meer.

Om te zorgen dat het kind de mogelijkheid krijgt om zich optimaal te ontwikkelen gaan we uit van een aantal basisdoelen. Naast deze basisdoelen ligt bij Het Ruimtekasteel het accent op: een respectvolle, positieve en bewuste omgang met het kind. Kinderen opvangen in een uitnodigende omgeving waar ruimte is voor ontdekken en ervaren en waar kinderen hun zelfstandigheid verwerven. Humor en samen plezier maken, zijn eveneens essentieel bij het werken met kinderen.

Kinderdagverblijf voor Hengelo en omstreken

Omdat wij zo specifiek met onze visie bezig zijn, is ons kinderdagverblijf geen standaard opvang. Om die reden ontvangen wij kinderen uit heel Hengelo en soms zelfs uit de regio. Schroom dus zeker niet contact met ons op te nemen als er vragen zijn over de mogelijkheden.

Niet belangrijk voor ons, maar wel voor de portemonnaie: wij zijn ook nogeens het goedkoopste kinderdagverblijf van Hengelo.