Babyopvang en dreumesopvang Hengelo

Het Ruimtekasteel biedt babyopvang en dreumesopvang voor heel Hengelo. Wij vinden het belangrijk dat zoveel mogelijk (aanstaande) ouders kunnen genieten van kinderopvang die bijdraagt aan de ontwikkeling van jouw kind. Kinderopvang draait ons inziens niet alleen om het opvangen van kinderen, zodat jij bijvoorbeeld naar je werk kunt gaan. Wij zien het als onze taak om kinderen de Wereld te laten ontdekken door spelenderwijs te leren en te begrijpen en hiervoor inspirerende materialen aan te dragen.

Zwanger en op zoek naar de beste babyopvang?

Als je zwanger bent en je oriënteert je op een goede opvang voor je baby, waar kijk je dan naar? Je wilt een opvang die flexibel is en waar liefdevol met jouw baby wordt omgegaan. Door elementen van Emmi Pikler te gebruiken in ons pedagogisch beleid, maken we onszelf ervan bewust dat onze leidsters een goede band opbouwen met jouw jongste spruit en dat je kind zich vrij ontwikkelt. Reggio Emilia is daarnaast de belangrijke schakel in onze visie dat ervoor zorgt dat alle talenten en competenties van uw kind worden gezien en gehoord.

Kinderopvang vergelijken

Hoe vergelijk je nu eigenlijk kinderopvang locaties? Sommige ouders vinden de locatie van een kinderdagverblijf belangrijk. Wij snappen dat uw zoektocht begint in uw eigen wijk of zelfs straat, maar er is veel meer te onderzoeken dan dat. Denk eens aan flexibiliteit, opvoeding, stimulatie van spelen, leren en creativiteit, maar ook prijs. Zaken die misschien wel allemaal belangrijker zijn dan de locatie.

Kinderopvang Het Ruimtekasteel hanteert een visie die de opvoeding van uw kind op een kwalitatieve manier aanvult. Wij doen ons best om alle 100 Talen van uw kind te horen en te begrijpen. Uw kind, ook al is hij of zij klein, kan op 100 manieren iets proberen uit te drukken. Baby’s en dreumesen doen dat op oneindig veel verschillende manieren. Luisteren naar alle signalen die uw jonge spruit geeft en waarmee het zichzelf probeert uit te drukken, is erg belangrijk. Zowel voor de band tussen leidster en kind, als voor de ontwikkeling van het kind zelf.

Kortom, wij zijn flexibel en goedkoop. Maar nog belangrijker: wij laten uw baby of dreumes zelf alle talent en competentie ontdekken die het vanaf het prille begin al in zich heeft. Wij doen die handreiking op alle mogelijke manieren om te leren omgaan met alle zintuigen. Wij faciliteren uw kind om zelfstandig op te groeien met een duidelijke identiteit. Zelfbewust, empatisch, communicatief en vol plezier over al hetgeen onze Wereld te bieden heeft.

Kernwaarden van Het Ruimtekasteel

Kinderopvang Het Ruimtekasteel heeft als doel: Kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar kwalitatief goede en verantwoorde opvang te bieden waarbij respect voor, en de ontwikkeling van het kind centraal staat.

Hoe werkt dat nu in de praktijk, babyopvang bij Het Ruimtekasteel? En hoe gaat dat specifiek bij Het Ruimtekasteel en wat zijn de belangrijke Reggio Emilia en Emmi Pikler aspecten?

Het Ruimtekasteel werkt vanuit de volgende kernwaarden:

  • Eigen keuzes maken
  • Zien
  • Respect voor alles dat leeft
  • Geborgenheid
  • Verbondenheid
  • Buiten spelen

Dit zie je in alles wat we doen terug. Wij gaan er volgens de principes van Pikler van uit dat speelgoed, wat uit zichzelf niets doet, tot leven komt in de handen of voeten van een kind, daardoor ontstaat de grootste concentratie en dus de beste mogelijkheid tot ontwikkeling. Passief speelgoed leidt tot een actieve baby.

Babyopvang en dreumesopvang in de praktijk

De individuele verschillen tussen de baby’s in de groep zijn groot, waardoor de dagindeling van elk kind anders is. De jongere baby’s hebben meer behoefte aan slaap (elke baby heeft een vast bedje bij Het Ruimtekasteel) en zullen dus vaker en (soms) langer slapen dan de oudere baby’s.

Ditzelfde geldt voor de voeding. Wanneer baby’s ouder worden, begint hun dagindeling meer met elkaar overeen te stemmen. Het is van groot belang dat medewerkers oog hebben voor de behoeften van elk kind.

Vanaf de dreumesleeftijd hebben de kinderen op de groep een redelijk vast dagritme, zodat de kinderen weten wat erop de dag gaat gebeuren. Dit maakt de dag enigszins herkenbaar en biedt kinderen veiligheid.

De verzorging van de individuele baby’s beslaat een groot deel van de dag. We gaan er vanuit dat het verzorgen van een baby (eten geven, verschonen, kleden) ook opvoeden is. En we vinden het van groot belang dat iedere baby voldoende individuele aandacht krijgt tijdens de verzorgingsmomenten. Baby’s krijgen altijd de fles op schoot van de begeleider en tijdens het verschonen en aan- en uitkleden hanteren we duidelijke regels. Het vertellen wat je doet staat daarbij centraal. Door deze communicatie weet een baby wat het te wachten staat en kan het hierop inspelen. Zo kan een baby actief meewerken aan zijn eigen zorg.

Tussen het eten en slapen door hebben de baby’s de gelegenheid om te spelen in een vrije bewegingssituatie. Het kind kan op deze wijze zelf ontdekkend bezig zijn, waarbij de pedagogische medewerkers speelmateriaal in de omgeving van het kind plaatst passend bij de ontwikkelingsfase en interesse van het kind. In principe geven de medewerkers geen speelgoed in de handen van de baby’s. Op deze manier stimuleren wij de baby zelf te ontdekken en de keuze te maken het speeltje te pakken. Voorbeelden van uitdagend spelmateriaal zijn: bakjes, blokken(stoof), ballen, bekers, vergieten, emmertjes.

Baby’s zijn naast spelen veel bezig om zich motorisch te ontwikkelen. Door de vrije bewegingsruimte krijgen ze hier alle kansen voor. Baby’s die al iets ouder zijn, kunnen kruipen door een kruiptunnel, een onder de box, kruipen over kussens, een poef of op een kruipplateau.

Kinderen in de dreumesleeftijd willen vaak ook wat een ander heeft. Door meer van hetzelfde aan te bieden, ontstaan er minder conflicten; een kind kan immers hetzelfde pakken als een ander als het dat wil. Daarnaast bestaat het spel van een dreumes vooral uit: verzamelen, in en uit een kast/doos doen, stapelen etc. Daarom bieden we de dreumesen van de groep veel manden en bakken aan waarmee een dreumes kan sjouwen.

Buiten spelen

Kinderdagverblijf Het Ruimtekasteel hecht veel waarde aan buiten spelen. Hier kun je veel ontdekken en leren. Buiten is iedere dag en ieder seizoen anders. Wij vinden het belangrijk dat er uitdagende en inspirerende elementen beschikbaar zijn in de tuin voor de kinderen om zich te laten inspireren, zich te uiten en te leren. De kinderen mogen naar buiten wanneer ze maar willen en de groepsleiding is volgend hierin.

Buiten kunnen de peuters helpen in de moestuin met zaaien en oogsten, helpen met het verzorgen van de dieren, maar ook bijv. verstoppen in bosjes, bouwen van hutten, spelen met water en zand. Oh, en vies worden mag! Wij vragen standaard een set schone kleren mee te nemen, zodat de kinderen iets anders aan kunnen trekken als ze erg vies zijn.