Onze pedagogische visie

We zien het Kinderdagverblijf als één van de ‘opvoedingssferen’ waarin kinderen groot worden. Thuis, op het Kinderdagverblijf en op school worden ze uiteindelijk wie ze zijn. Wij hebben een kwalitatieve pedagogische visie die is gebouwd op de competentie van het kind.

Kindjes in het gras kijkend naar bloemen

De pedagogische visie van Het Ruimtekasteel

Een Kinderdagverblijf heeft veel te bieden voor kinderen en ouders. Voor kinderen is goede kinderopvang, naast de opvoeding door ouders thuis, de beste leeromgeving. Als een kind naar het Kinderdagverblijf of BSO gaat, stapt het in een eigen wereld. Het kind komt al vroeg in aanraking met waarden en normen van andere kinderen en volwassenen. Dit geeft kinderen een brede, verrijkte opvoeding.

Het Ruimtekasteel biedt ouders de mogelijkheid om de opvoeding van hun kind te delen. Als ouder kun je je pas met een gerust hart op andere activiteiten richten als je het volste vertrouwen hebt in de goede opvang van je kind. En dat is precies wat wij proberen te bereiken!

Als kinderopvang hebben wij een opvoedingsverantwoordelijkheid aanvullend op de opvoeding in het gezin. Dit vraagt om een duidelijke visie ten aanzien van kinderen en opvoeden. We zien het als onze taak verantwoord te handelen en zorg en begeleiding te bieden van hoge kwaliteit. We willen kinderen iets extra’s bieden in hun totale ontwikkeling als ze bij ons zijn. We zien de meerwaarde van onderlinge interacties tussen kinderen. Kinderen leren veel van elkaar, door imitatie, door feedback die ze elkaar geven, door elkaar te helpen, door conflicten, door samen dingen te doen en nog veel meer.

Om te zorgen dat het kind de mogelijkheid krijgt om zich optimaal te ontwikkelen gaan we uit van een aantal basisdoelen. Naast deze basisdoelen ligt bij Het Ruimtekasteel het accent op een respectvolle, positieve en bewuste omgang met het kind. Kinderen opvangen in een uitnodigende omgeving waar ruimte is voor ontdekken en ervaren en waar kinderen hun zelfstandigheid verwerven. Humor en samen plezier maken, zijn eveneens essentieel bij het werken met kinderen.

KDV en BSO Het Ruimtekasteel laat zich wat betreft haar visie ten aanzien van de ontwikkeling en opvoeding van kinderen, inspireren door de pedagogiek van Reggio Emilia en Emmi Pikler.

Bekijk prijzen & openingstijden

Reggio Emilia als onderdeel van onze visie

Emmi Pikler als onderdeel van onze visie